Under de senaste tio åren har det blivit en alltmer växande ”jag-kultur” i hela västvärlden. Det personliga varumärket har gått från något som först betraktades som lite halvsuspekt till att bli en självklarhet. Men nu håller det på att vända. Från det jag-centrerade samhället kommer vi att gå in mer och mer i ett vi-samhälle. Där ensam inte längre är stark, utan där det handlar mer om vad vi kan göra tillsammans. 

Det handlar också om att vi inte längre ska jaga lyckan bara för vår egen skull utan tänka mer på att göra andra lyckliga. De senaste forskningsrapporterna visar tom att andras lycka kommer i första hand, och anledningen till det kommer jag att berätta mer om på trendrapporten.

Det är inte en slump att 2016 års trendrapport heter Kärlek, Lycka och en himla massa ingefära.

Det mer vi-centrerade samhället får nämligen konsekvenser på ledarskapet, rekryteringen och på hela vår samhällsbild. 

Comment