Ska man sammanfatta dagens trender med ett ord är det HJÄRNA. Det forskas mer än någonsin om hjärnan och hela tiden kommer nya forskningsrön som förändrar och omkullkastar alla gamla sanningar. Något som påverkar det mesta inom ledarskap, teambuilding, marknadsföring och personlig utveckling. Vi har haft en förkärlek för att kategorisera personer i färger och olika kombinationer av bokstäver. Men det är inte så enkelt. Vi agerar på olika sätt i olika situationer. Vi kan vara helt olika personlighetstyper utifrån situation och omgivning. Detta skriver bland annat Christian Jarrett om i sin bok ”Myths of the Brain”. I boken skriver han bland annat hur det går att manipulera personlighetstester genom att förändra omgivningen när man gör testerna och att vår personlighetstyp går att förändra. Detta kommer jag att prata om under trendrapport 2016 men också den absolut senaste forskningen kring hur man kan förändra beteenden. En kunskap som är väldigt viktig för alla chefer och för alla marknadsförare.


Comment